Author Archives: vetle

Momskompensasjon

Blodig urettferdig at en seilforening får momskompensasjon, men ikke en båtforening. Hele forskriftsendringen bygger på uriktige forutsetninger, da båtforeninger i aller høyeste grad er allmennyttige og ivaretar tilgangen til vannflata for de ubemidlede i samfunnet. Om regler for momsfritak for frivillige organisasjoner blir så rigide at de skader gode initiativ og fremmer ulikheter ved at […]

CO2

Nedskalert offentlig anslag fra 2011 på 500.000 tonn CO2 fra fritidsbåt til 277.000 tonn i 2021 (tall fra /SSB/MDIR). MDIR skal levere oppgave til Klima- og Miljødirektoratet 1. 12.2021 om båtlivet og CO2 der tiltak og virkemidler for å redusere CO2 skal stå i fokus. Fosile motorer går stadig renere. Fritidbåter er ikke musa som […]

Heldigvis ikke grunnlag for omkamp om promillegrense til sjøs!

KNBF gleder seg stort over kraftig reduksjon i antall fatale ulykker til sjøs i fjor!  Dette er en seier for det holdningsskapende arbeid og viser at båtfolk er fornuftige og bevisste! Det er alltid relevant å se bakover for å reflektere. Vi må lære av erfaringer. For en generalsekretær i KNBF er tallene fra Sjøfartsdirektoratet spennende […]