Category Archives: Båtpolitikk

Momskompensasjon

Blodig urettferdig at en seilforening får momskompensasjon, men ikke en båtforening. Hele forskriftsendringen bygger på uriktige forutsetninger, da båtforeninger i aller høyeste grad er allmennyttige og ivaretar tilgangen til vannflata for de ubemidlede i samfunnet. Om regler for momsfritak for frivillige organisasjoner blir så rigide at de skader gode initiativ og fremmer ulikheter ved at […]