Category Archives: Siste nytt

Dette kan ny regjeringsplattform bety for båtverden

Forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i Oslofjorden. Oslofjorden har store problemer med avrenning fra kloakk og landbruk, blant annet er en torskebestand i sterk tilbakegang. I planen sier regjeringen at de nå vil ha et forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i hele fjorden. De vil i tillegg «følge raskt opp handlingsplanen […]

Se opptak av den båtpolitiske debatten om bevaring av båtlivet i Oslo

Folkeaksjonen for bevaring av båtlivet i Oslo og KNBF inviterer til debatt om kampen for å bevare båtlivet i Oslofjorden.Båtlivet er truet fordi båtplasser og opplagsplasser må vike på grunn av utbygging i strandsonen. Nå mener også enkelte politiske partier at båtlivet bør utestenges fra Oslofjorden. – Stedet er Sjølyst Marina, og det blir satt […]

Venstre støtter båtfolket!

Bilde: Et hyggelig møte! Fra venstre Birger Schjølberg (finansleder), Jan-Inge Kleppevik (president), Guri Melby (V), Bjørn Ydse (visepresident) og Stig Hvide Smith (generalsekretær) Et tilfeldig møte i Bergen med Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, får et positivt utfall. Under et møte i KNBFs Arbeidsutvalg i Bergen denne uken, støtte de tilfeldig på kunnskaps og integreringsminister […]

Urettferdig momskompensasjon

Urettferdig moms

Det er blodig urettferdig at en seilforening får momskompensasjon, men ikke en båtforening. Momskompensasjonsordningen ligger under Lotteri- og Stiftelsestilsynet, og fungerte godt inntil forskriftsendringen, som kom i 2019, ble bygget på uriktige forutsetninger. Man får nemlig ikke lenger momskompensasjon for allmennytte, som åpen gjestehavn, åpen utsettingsrampe for småbåter eller utrykningsplasser for Redningsselskapet, politi-, brann eller […]

Vil stenge Oslofjorden

Oslofjorden

MDG går hardt ut mot båtfolket og truer med å stenge Oslofjorden for bruk. Selv forbud mot bading må vurderes skal vi tro Rasmus Hanson i MDG (kilde Aftenposten 17. Aug 21). -Med det mener vi at debatten rundt båtutslipp har gått av hengslene, sier generalsekretær Stig Hvide Smith i Båtforbundet. Vil du vite mer […]

Oslo kommune fjerner båtplasser i Oslo

Oslofjorden Motorbåtforening

Det brygger opp til sjøslag i Oslo, for kommunen vil ekspropriere båtplasser og opplagsplasser til fordel for luksusleiligheter og kontorbygg på Sjølyst – uten erstatningsplasser! Samtidig er det allerede nå 12 til 14 års ventetid på båtplasser i de lokale båtforeningene i Frogner- og Bestumkilen. Båtlivet i Oslo er under større press enn noensinne. Oslo […]

Heldigvis ikke grunnlag for omkamp om promillegrense til sjøs!

KNBF gleder seg stort over kraftig reduksjon i antall fatale ulykker til sjøs i fjor!  Dette er en seier for det holdningsskapende arbeid og viser at båtfolk er fornuftige og bevisste! Det er alltid relevant å se bakover for å reflektere. Vi må lære av erfaringer. For en generalsekretær i KNBF er tallene fra Sjøfartsdirektoratet spennende […]

KNBF vil ha pliktig obligatorisk båtregister

Innføringen av årsavgift for fritidsbåter, registrert i NOR, som administreres av Sjøfartsdirektoratet, har skapt forvirring blant mange båteiere. Det er derfor viktig å understreke at registrering i NOR er frivillig. Det samme gjelder registrering i Redningsselskapets småbåtregister, men KNBF ønsker et obligatorisk båtregister.  – Et båtregister er viktig for både eiere og brukere av fritidsbåter, […]