Dette kan ny regjeringsplattform bety for båtverden

  1. Forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i Oslofjorden. Oslofjorden har store problemer med avrenning fra kloakk og landbruk, blant annet er en torskebestand i sterk tilbakegang. I planen sier regjeringen at de nå vil ha et forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i hele fjorden. De vil i tillegg «følge raskt opp handlingsplanen for Oslofjorden med tiltak som reduserer avrenning fra kommuner og landbruket», heter det.
  2. Regjeringen vil innføre krav om et eget høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåter og vannscootere som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer. I tillegg foreslås en aldersgrense på 18 år for å kjøre høyhastighetsbåter.
  3. Regjeringen har besluttet at sjøfolk på fartøy som anløper norske havner skal vaksineres kostnadsfritt i Norge.
  1. AP og SP er begge for et obligatorisk småbåtregister, men AP støtter et register driftet av Redningsselskapet mens SP støtter et register driftet av Sjøfartsdirektoratet.
  2. AP og SP deler oppfatningen at vrakpantordningen fungerer bra som i dag og derfor forventes inga store endringer i dette området.
  3. Fra 1. juli i år ble 10-knopsgrensen fjernet for ungdom under 16 år som kjører med 10 hestekrefter eller mindre på hekken. Ap og SP mener at det nye regelverket fungerer bra. Det nyeregelverket har dermed stor støtte fra nesten alle partier.
  4. I dag er promillegrensen 0,8 for fritidsbåtførere. Bare MDG Krf og SV støtter innføring av en 0,2-grense. Men Senterpartiet, som støtter dagens promillegrense, påpeker at de hadde et ekstra forslag om skjerpet promillegrense for raskere båter.
  5. Bør vannscootere tillates i nasjonalparkene i Ytre Oslofjord som andre fritidsbåter? AP og SV er enig i at vannscootere skal fortsatt være forbudt i nasjonalparkene.

Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor