Kommunale fartsgrenser

For båtfolket er det eneste fornuftige å overlate ansvaret til EN nasjonal instans (Kystverket). Det må bli like enkelt for en skipper å forholde seg til fartsgrenser som for en bilfører på landeveien.

KNBFs viktige båtpolitiske saker