Oslo kommune fjerner båtplasser i Oslo

Oslofjorden Motorbåtforening

Det brygger opp til sjøslag i Oslo, for kommunen vil ekspropriere båtplasser og opplagsplasser til fordel for luksusleiligheter og kontorbygg på Sjølyst – uten erstatningsplasser! Samtidig er det allerede nå 12 til 14 års ventetid på båtplasser i de lokale båtforeningene i Frogner- og Bestumkilen.

Båtlivet i Oslo er under større press enn noensinne. Oslo er en kystby, men våre folkevalgte ser ikke ut til å anerkjenne behovet for å sikre alle tilgang til sjøen som rekreasjonsområde. Dette truer allemannsretten og en tradisjonsrik kultur som har befestet seg langs fjorden.

-Vi jobber for at alle skal kunne nyte Oslofjorden på lik linje med marka.
Våre politikere må tilrettelegge for flere båtplasser på vannet og på land, slik at ikke kun noen få utvalgte i samfunnet har råd til å ha båt, sier Stig Hvide Smith, generalsekretær i KNBF.

Snittverdien på en fritidsbåt i Norge i dag er ca kr 120.000, med en snittalder på 20 år, men politikerne elsker å gi båteiere et «rikmannsstempel» og identifisere oss med myten om kaksen fra Vestkanten. Noe som er så langt fra virkeligheten som man overhode kan komme! Vi båtfolk er alle slags mennesker, småbarnsforeldre, pensjonister, skuespillere, malere, byråkrater, akademikere og butikkmedarbeidere. Kort sagt, en speiling av hele samfunnet.

Folkeaksjonen for bevaring av båtlivet i Oslofjorden
Båtforeningene i Frogner og Bestumkilen har nå startet Folkeaksjonen for bevaring av båtlivet i Oslofjorden. Foreningen bak aksjonen drives som ideelle foreninger på dugnad og holder lave priser slik at alle typer familier skal ha råd til å nyte båtlivet i Oslo.

De kjemper for at området skal brukes til rekreasjon for alle som ønsker tilgang til fjorden, uten at det skal gå på bekostning av opplagsplassen for fritidsbåter på Sjølyst. Plan og Bygningsetaten svarte til og med negativt på en underskriftskampanje med over 6000 signaturer for å bevare båtlivet i Oslo.

Båtlivet i Oslo er nå under større press enn noensinne

Området på Sjølyst benyttes i dag av seilbåter, motorbåter, kajakker, SUP-er, padlere og badende. I tillegg er det mulighet for å leie elbåter. Båtforeningene har opparbeidet grøntarealer og tilpasset området for alle som ønsker kontakt med vannspeilet. Den lokale foreningen Oslo Motorbåtforening driver også en restaurant i hele sommerhalvåret, som er åpen for absolutt alle. Dette klubbhuset har for øvrig fått rivningsvarsel og foreningen har historie helt tilbake til 1911.

Politikerne må svare for seg
Folkeaksjonen planlegger nå et arrangement på Sjølyst, hvor de inviterer ordfører, byrådsleder og representanter for alle de politiske partiene, fordi båtlivet i Oslo nå er under større press enn noensinne!

-Vi kjemper for at området skal brukes til rekreasjon for alle som ønsker tilgang til fjorden, uten at det går på bekostning av opplag for fritidsbåter, tordner Trond Ramstad i Folkeaksjonen, og leder av Frognerkilen Båtforening av 1860.

Men i Oslo er det utbyggerne som rår!
Kampen om områdene i strandsonen hardner til andre steder i landet også. Båt- og opplagsplasser er blant annet truet både i Bergen, Trondheim, Bodø, Hamar og i Mjøsregionen for øvrig.