Tag Archives: momskompensasjon

Urettferdig momskompensasjon

Urettferdig moms

Det er blodig urettferdig at en seilforening får momskompensasjon, men ikke en båtforening. Momskompensasjonsordningen ligger under Lotteri- og Stiftelsestilsynet, og fungerte godt inntil forskriftsendringen, som kom i 2019, ble bygget på uriktige forutsetninger. Man får nemlig ikke lenger momskompensasjon for allmennytte, som åpen gjestehavn, åpen utsettingsrampe for småbåter eller utrykningsplasser for Redningsselskapet, politi-, brann eller […]