Urettferdig momskompensasjon

Urettferdig moms

Det er blodig urettferdig at en seilforening får momskompensasjon, men ikke en båtforening.

Momskompensasjonsordningen ligger under Lotteri- og Stiftelsestilsynet, og fungerte godt inntil forskriftsendringen, som kom i 2019, ble bygget på uriktige forutsetninger.

Man får nemlig ikke lenger momskompensasjon for allmennytte, som åpen gjestehavn, åpen utsettingsrampe for småbåter eller utrykningsplasser for Redningsselskapet, politi-, brann eller ambulansebåt – for å nevne noe.

Båtforeninger er i aller høyeste grad er allmennyttige og ivaretar tilgangen til vannflata for alle i samfunnet.

Det er viktig å merke seg at det er båtforeningene som eier båtplassene, mens medlemmene kun leier en plass – ofte etter mange år på venteliste.

-Om reglene for momsfritak for frivillige organisasjoner blir så rigide at de skader gode initiativ og fremmer ulikheter ved at mange organisasjoner mister verdifull momskompensasjon, blir det tungt for det frivillige arbeid, sier Stig Hvide Smith, generalsekretær i KNBF.

Det er ikke bare de nye reglene som er urettferdige, men også hvordan reglene tolkes.

KNBF planlegger derfor å invitere medlemmer av Lotteritilsynet og politikere til å komme på «befaring» til våre medlemsforeninger i Frogner- og Bestumkilen, sammen med oss, slik at de virkelig kan se allmennytten med egne øyne.

-Det virker som båt, båtliv og den enorme innsatsen som nedlegges ikke er godt nok kjent blant regelrytterne i Tilsynet, understreker Stig Hvide Smith.