Vannspeilavgift/eiendomsskatt

Alle våre medlemsforeninger som er blitt ilagt eiendomsskatt, og som har henvendt seg til KNBF om fritak, er blitt innrømmet fritak grunnet at de er å anse for allmennyttig organisasjon. Siste kommune som har gitt fritak er Molde.

KNBFs viktige båtpolitiske saker