Vil stenge Oslofjorden

Oslofjorden

MDG går hardt ut mot båtfolket og truer med å stenge Oslofjorden for bruk. Selv forbud mot bading må vurderes skal vi tro Rasmus Hanson i MDG (kilde Aftenposten 17. Aug 21).

-Med det mener vi at debatten rundt båtutslipp har gått av hengslene, sier generalsekretær Stig Hvide Smith i Båtforbundet.

Vil du vite mer om hvorfor Oslofjorden dør ut, så les her fra NRK:

Utslippene fra renseanlegg til Oslofjorden øker – NRK Oslo og Viken – Lokale nyheter, TV og radio

-Båtforbundet mener at båtfolket selvfølgelig også må ta ansvar. Tømming bør skje slik regulert i dag, dvs 300 meter fra land. Vi kan gjerne støtte opp om at septik ikke skal tømmes i indre Oslofjord, mener Hvide Smith, men legger til at da må og myndighetene ta ansvar og legge til rette for septiktømming med utbygging av tømmestasjoner.

Statsforvalteren oppfordrer alle kommuner til å fastsette forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i lokale forskrifter innen utgangen av 2022, der det er miljømessig grunnlag for det i henhold til forurensningsforskriften.

For å få til dette legges det vekt på at det også må legges til rette med tømmestasjoner for septik, men det har dessverre vist seg at overføring av ansvaret til kommunene fungerer dårlig – noe vi har mange eksempler på.

Når avføring fra 300.000 folk strømmer inn til renseanlegget på Bekkelaget alene, det vil si like mye kloakk som det renner vann gjennom Akerselva på sommeren uten at nitrogenet skilles ordentlig ut, blir det for dumt å skylde på båtfolket og evt. badende.

KNBF mener at utbygging av tømmestasjoner og lovverk må går hånd i hånd. Dette gjelder også utbygging av el-båt ladere, og har lansert: «Tøm og lad, fra samme stad».

Vi kan vanskelig se at et enkeltutslipp fra et båttoalett 300 meter fra land skal representere noe fare, men septiktømming bør helst skje ved avsug, eller minimum 300 meter fra land i åpent farvann.

Hvide Smith mener det er trist at uvitenhet som mulig nedstenging av Oslofjorden fra MDG spres uten filter i media. Slikt setter lett båtfolk i dårlig lys.

Når avføring fra 300.000 folk strømmer inn til renseanlegget på Bekkelaget alene, det vil si like mye kloakk som det renner vann gjennom Akerselva på sommeren uten at nitrogenet skilles ordentlig ut, blir det for dumt å skylde på båtfolket og evt. badende.

Det snakkes for lite om alle kloakkutslippene i Indre Oslofjord, som nå i mai, hvor 20 millioner liter gikk rett i sjøen i et utilsiktet overløp på Lysaker.

-KNBF er opptatt av grønt båtliv på naturens premisser, det bør også kommunene langs Oslofjorden være kvitterer Hvide Smith.

Avløpsvann og utslipp fra jordbruket i innlandet med gjødsel renner også ut i Glomma samt Drammenselva og havner til slutt i Oslofjorden. 

Det er her politikerne må feste fokus!